Hướng dẫn thanh toán:

Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng, hoặc qua chuyển khoản, qua đơn vị chuyển phát nhanh