Chính sách bảo hành:

Bảo hành với hàng vẽ vàng 24k, thời hạn bảo hành 10 năm kể từ ngày bàn giao hàng.
Chỉ bảo hành với sản phẩm kèm phiếu bảo hành, sản phẩm bị xỉn vàng khi được sử dụng trong điều kiện môi trường bình thường